picture
Trân trọng kính mời Bạn và người thương đến tham dự

Mai Hiền

Mai Hiền

Nhà Gái:

Mai Văn Huân
Lê Thị Nhiệm

picture
Nguyễn Trọng

Nguyễn Trọng

Nhà Trai:

Nguyễn Minh Chức
Đoàn Thị Chín

Thời gian và địa điểm tổ chức

picture

Lễ Vu Quy
được tổ chức

17:00
Thứ Hai, 23 / 05 / 2022

(Tức ngày 23.04 năm Nhâm Dần)
Địa điểm tổ chức:

Nhà Gái,
Thị trấn Tiền Hải, H.Tiền Hải, T.Thái Bình
(gần Ủy Ban Xã Tây An)

Một câu chuyện hạnh phúc

Những kỷ niệm ngọt ngào