picture
Trân trọng kính mời Bạn và người thương đến tham dự

Nguyễn Trọng

Nguyễn Trọng

Nhà Trai:

Nguyễn Minh Chức
Đoàn Thị Chín

picture
Mai Hiền

Mai Hiền

Nhà Gái:

Mai Văn Huân
Lê Thị Nhiệm

Thời gian và địa điểm tổ chức

picture

Lễ thành hôn
được tổ chức

15:30
Thứ Ba, 24 / 05 / 2022

(Tức ngày 24.04 năm Nhâm Dần)
Địa điểm tổ chức:

Nhà trai,
Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, H. Đà Bắc, T. Hòa Bình

Một câu chuyện hạnh phúc

Những kỷ niệm ngọt ngào